Apie skyrių Galerija Narystė Kontaktai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
PARAŠYKITE MUMS
Jūsų el. paštas:
Jūsų žinutė:
POSĖDŽIO NUTARIMAS Nr. 1. 2015 m. gegužės 6 d
2015-05-07

TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

PANEVĖŽIO MIESTO SKYRIAUS TARYBA

 

Pirmininkaujantis –  Maurikijus Grėbliūnas

Sekretoriaujantis – Dalia Meškauskienė

 

4. SVARSTYTA. TS–LKD Panevėžio miesto skyriaus Tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimo „Dėl rekomendacijos TS–LKD frakcijai eiti į valdančiąją daugumą miesto  savivaldybės Taryboje“ atšaukimas dėl susidariusių naujų politinių aplinkybių ir naujos rekomendacijos priėmimas. 

 

 POSĖDŽIO NUTARIMAS Nr. 1.

2015 m. gegužės 6 d.

Panevėžys

Pastarieji savivaldybių rinkimai teikė vilčių, kad Panevėžyje atsiranda galimybė suformuoti centro dešinės darbingą koaliciją, kuri kartu su pirmąkart tiesiogiai išrinktu meru tęs miesto modernizavimo darbus, atneš daug naujos energijos ir idėjų.  Vien judėjimo "Kartu", Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio išrinktų Tarybos narių būtų pakakę darbingos koalicijos suformavimui. Tačiau deryboms dėl koalicijos vadovaujantis Seimo narys Povilas Urbšys pasirinko kitą kelią. Su TS–LKD ir Liberalų sąjūdžio Tarybos nariais oficialios derybos net nebuvo pradėtos. Į margą, be aiškaus pasaulėžiūrinio stuburo koaliciją pakviesta  juodosiose buhalterijose skęstanti Darbo partija, joje - ir suskaldyti valstiečiai, ir nesibaigiančiuose tarpusavio ginčuose paskendę socialdemokratai. Tampa nebeaišku, ar tikrai skaidrumo prioritetas išlieka svarbiu, kaip buvo deklaruojama iki rinkimų.

Tėvynės Sąjungos Panevėžio - Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio miesto skyriaus Taryba lieka įsitikinusi, kad mums suteiktas panevėžiečių pasitikėjimas ir šešių Tarybos narių išrinkimas yra svarbus įpareigojimas. Mes buvome ir liekame pasiruošę dirbti miesto labui, nepaisant užimamų pozicijų.

Skyriaus Taryba susipažino ir apsvarstė susiklosčiusią padėtį naujai išrinktoje TS–LKD frakcijoje, kai keturi jos nariai, pažeisdami tiek bendruosius politinės partijos veiklos principus, tiek konkrečius Prezidiumo ir TS–LKD frakcijos savivaldybėje sprendimus, savavališkai parašė ir įteikė prašymą jungtis prie valdančiosios koalicijos.

Skyriaus Taryba:

-  įpareigoja TS–LKD skyriaus ir TS–LKD frakcijos Panevėžio miesto savivaldybėje (toliau TS–LKD frakcija) pirmininką Maurikijų Grėbliūną vadovauti pokalbiams ir deryboms, jei tokios vyktų, su meru ir kitomis frakcijomis (paliekant galioti 2015 m. kovo 18 d. priimtą sprendimą eiti į valdančiąją daugumą);

- keturių TS–LKD frakcijos narių savavališkai pateiktą  prašymą jungtis prie valdančiosios koalicijos vertina kaip partijos skaldymą ir konstatuoja, kad prašymas yra pavienių jos narių, bet ne TS–LKD frakcijos ir TS–LKD Panevėžio miesto skyriaus Tarybos sprendimas;

- įpareigoja TS–LKD frakcijos narius P. Luomaną, V. Baltramiejūną, V. Staugaitį ir A. Čeponį atsiimti savo prašymą prisijungti prie valdančiosios daugumos;

- nutaria kreiptis į TS–LKD Prezidiumą, kad apsvarstytų susidariusią padėtį Panevėžio skyriuje ir į Priežiūros komitetą, kad įvertintų P. Luomano, V. Baltramiejūno, V. Staugaičio ir A. Čeponio savavališką ir skaldytojišką veiklą;

- rekomenduoja skyriaus nariams  nesiimti jokių pavienių, nesuderintų su frakcijos vadovybe ar partijos skyriaus Taryba veiksmų dėl dalyvavimo koalicijose;

- nustato, kad pasiūlymai užimti savivaldybėje politines pareigybes turi būti apsvarstyti ir sutarti skyriaus Taryboje;

- nustato, kad vadovaujantis Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumo 2015 m. kovo 17 d. nutarimu, TS–LKD frakcijos ir TS–LKD Panevėžio miesto skyriaus Tarybos sprendimai dėl koalicijų sudarymo, turi būti suderinti su TS–LKD Prezidiumo nariu – regiono kuratoriumi ir apie juos informuotas TS–LKD sekretoriatas.

Balsuota:

„Už“ – 23 nariai;

„Prieš“ – 2;

Susilaikė – 2.

 

 

Skyriaus pirmininkas                                                                           Maurikijus Grėbliūnas

Visos teisės saugomos © 2013 Tėvynės sąjunga